Kurser jag läst om Databashantering/MySQL

  • Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering 7.5 hp
  • Databaser och Objektorienterad PHP-programmering 7.5 hp
  • Databasdrivna webbapplikationer med PHP och MVC-ramverk 7.5 hp